Analyssiktsmaskiner

Kontrollsiktmaskiner används för automatisk siktning i olika fraktioner av material, som går att sikta. Efter kortast möjliga tid uppnås ett reproducerbart siktresultat. Vid siktning bör handsiktning ligga till grund för hela sikttekniken och simuleras i möjligaste mån.

Haver & Boeckers kontrollsiktar arbetar med en tredimensionell siktrörelse. Siktmaterialet fördelas över siktdukens hela yta. Vid svårsiktat material kan en ojämn siktrörelse i form av abrupta, regelbundna avbrott användas och leda till en väsentlig intensivare och effektivare genomsiktning. Därigenom kan siktningen i många fall avslutats tidigare än normalt.

De kontrollsiktar med elektromagnetisk drift har inga rörliga delar. De är robusta, underhållsfria, har låg bullernivå och mångsidig användning. Det speciella fjädersystemet och användningen av gjutgods ger konstruktionen hög stabilitet, varigenom överföring av vibrationer till maskinens fasta delar eller till underlaget ej sker.