Tyler Ro-Tap RX94

Tyler sikten arbetar med att återge en cirkulär och knackande rörelse ( som vid handsiktning)

Med en jämn mekanisk rörelse garanteras en konstant och jämförbar analys.

Tyler manövreras med en vertikalt monterad motor ,helkapslad ¼ hk motor

 För 2 siktrankor med 6 standard eller 13 halvhöga siktar 8” = 203 mm

Eller 200 mm

 Matning : max 6 kg