Provdelare

Provdelare

Provdelare och provreducerare används för att dela ner siktat material till representativa prover före kontrollsiktning.  Havers provdelare fördelar siktat material i två representativa prover med en delare, som består av ett antal växelvis placerade avskiljare.

Provreduceraren, fabrikat TYLER, utför genom ett antal skiljesteg en 16 till 1- reduktion.

Haver provdelare                                                                                                                                                                                                RT 6,3 – 12,5 mm

  • 12 st 6,3 mm-kanaler =1/4″
  • 18 st 12,5 mm-kanaler = 1/1″

Haver provdelare                                                                                                                                                                                                RT 25 – 37,5-50-75 mm                                                                                                                                                                              

16 st 25 mm – kanaler = 1“
12 st 37.5 mm - kanaler = 1 ½“
8 st   50 mm – kanaler = 2“
6 st  75 mm - kanaler = 3“

Tyler provreducerare RX 18

Den här provreduceraren är konstruerad för att reducera en stor kvantitet provmaterial till hanter bara prover för kontrollsiktning. Provreduceraren utför en 16 till 1-reduktion och bibehåller i ett enda processteg en reprentativ storleksfördelning. Maximal partielstorlek är 12,7 mm 1/2″