Applikationer

Användning

Plymesh beluftningskuddar är högeffektiva som hjälpmedel för vallbrytning i silos.
I transportrännor med luft, framför allt vid hög temperatur, finns lång erfarenhet av att använda Plymesh som skiljebotten mellan luft och det material som skall förflyttas.
Andra användningsområden är som strömningsregulator i vattenledningar, dricksvatten-filter, ljuddämpare vid luftutsläpp, filter vid luftutsug, vattenavskiljare för bränsle och hydraulfilter, särskilt inom luftfart- och rymdfartsindustrin.