Haver – Plymesh

Haver Plymesh är laminerade plattor i metallduk, varvid de enskilda vävlagerna är samman-bundna med varandra genom ett speciellt tillverkningsförfarande. Plymesh är ett poröst, plåtaktigt medium för fluidisering och filtrering.

Dessa laminatplattor kan tillverkas av såväl metallduk med kvadratiska masköppningar som av tressevävar eller av en kombination av båda vävtyperna.

Plymesh har bestämda porstorlekar från 5 – 500 mikrometer. Porernas geometri är i motsats till pulvermetallurgiska produkter likformiga och utan säckhål. Plymesh-ytan är glatt med de yttre vävlagernas toppar planvalsade. ( Kalandrerad.)
De olika Plymesh-sorternas fysikaliska karaktär beträffande porstorlek och flödes-kapacitet kan bestämmas på förhand.
Plymesh levereras i form av plattor eller färdigdetaljer men också som montageklara stavar, cylindrar, konor och beluftningskuddar.
Standardstorleken för plattor är 500 x 1000 mm. Specialstorlekar på förfrågan.