Plymesch beluftningskuddar

Plymesh beluftningskuddar

Dessa används för fluidisering och för att underlätta förflyttning av damm- och pulveraktiga produkter i silos och andra behållare. Produkter i pulverform lagras i silos och tenderar ofta att förtätas / bli kompaktare vid lagring. Tömning endast genom tyngdkraft låter sig mestadels inte göras.
Plymesh möjliggör en jämn tömning. Beluftningskuddar och stavar i Plymesh kan i efterhand installeras i befintliga silos.