Projektplanering

Projektering av Plymesh beluftningskuddar

Förutom leverans av Plymesh-produkter för beluftning projekterar Haver&Boecker även
kompletta beluftningsanläggningar för silos.
Allt efter silons form och storlek liksom efter produktens speciella egenskaper byggs beluftningskuddar in runt om silons kona och på olika höjd över varandra.
Tilluften för Plymesh-kuddarna går via en eller två ringledningar. Luften kan valfritt, manuellt eller automatiskt, styras över en magnetventil per ringledning.
Med Haver&Boecker´s erfarenhet av olika siloformer och storlekar liksom av många olika materialslag kan de lämna förslag till antal och placering av beluftningskuddarna.