Extruderingsfilter

Haver & Boecker tillverkar extruderingsfilter för filtrering av smält plast.

  • Hög filtreringskvalitet och hög filtreringskapacitet
  • Måttexakta filterskivor
  • Optimalt kostnads – prestationsförhållande
  • Kvalitetsstyrd tillverkning

Haver & Boecker tillverkar extruderingsfilter:

  • Runda, ovala, rektangulära eller specialformat
  • Ett – eller flerlagriga
  • Med eller utan kantning
  • Med sammanpressad/tät kant runtom

Extruderingsfilter med sammanpressad kant består av flera lager metallväv och genom pressning av ytterkanten är den närmast utan porositet. Härigenom förhindras ett horisontellt flöde av smältan inne i filterlaminatet.

Genom att vi själva tillverkar metallvävarna kan vi utarbeta ett för varje behov optimalt filterkoncept. Här lägger vi särskilt värde på ett nära och förtroendenfullt samarbete med användare och maskinkonstruktör.

Förrutom helt plana extruderingsfilter och bandfilter för ändlös filtrering är vi specialiserade på tillverkning av stavfilter, andra filterelement, rörfilter, koniksa filter och tredimensionella färdigprodukter.