Konstruktion

Utförande

Porostar tillverkas i utförande STANDARD liksom i specialutförandena LIGHT, HIFLO och  KOMBI upp till  10 mm tjocklek.

Porostar Standard används som filterplattor och cylindrar. Den består av fem eller sex vävlager och lämpar sig särskilt vid belastning från ett håll.

Porostar Light lämpar sig för tillverkning av plisserade, cylindriska filter och filterrondeller i mindre diametrar t.ex. 2,5 mm. Den består av tre vävlager.

Porostar Hiflo lämpar sig särskilt för silning och filtrering med minimerat differenstryck p.g.a. sin höga flödeskapacitet. Alla vävlager har kvadratiska masköppningar.

Porostar Kombi passar bäst för höga differenstryck, även motströms. Därvid lag är metallvävarna ihopsintrade med en perforerad plåt till en enhet. Combi kan levereras såväl i Standard-utförande som i specialutförandena Light och Hiflo. Antalet vävlager och hål-plåtens tjocklek är variabla.