Porostar

Karaktäristik och användning

Haver Porostar metallduksplattor består av en flertal lager metallväv, vilka genom diffusion är fast bundna mot varandra. Efter första värmebehandlingen sintras laminatet/plattorna en andra gång.

Denna duo-sinterteknik leder till en diffusion mellan alla berörda trådar utan att de enskilda vävlagernas geometriska struktur förändras. Det blir ett stabilt, poröst filter med en på förhand bestämd karaktär som porstorlek, porfördelning, porositet och genomsläpplighet.

Haver Porostar kan formas och svetsas.

Porostar har ett flertal användningsområden för filtrering och fluidisering: inom kemi och petrokemi, farmaceutiskt, inom plast-, livsmedel- och bilindustrin, i maskinkonstruktioner m.m.

Som filter ger det möjlighet till en filtrering helt fri från främmande partiklar inom området 1 – 200 mikrometer. Även vid maximalt drifttryck löser Porostar inte upp sig eller delar sig.

Format

Porostar tillverkas iform av plan plåt, maximalt 1.500 x 1.200 mm eller 1.200 x 1.200 mm och utan svetsfog.

Med modern svetsteknik kan även större format levereras; t.ex. filterplattor med större diameter än 1.200 mm eller cylindriska filter med större diameter än 400 mm.