Fotooptisk partikelanalys

Inom området konventionell partikelanalysering är Haver & Boecker marknadsledande tillverkare sedan flera år tillbaks. Detta kompetensförsprång gav Haver & Boecker möjlighet att redan i början av 90-talet införa högpresterande datateknologi och leda in partikelanalyseringen på nya vägar. Då precis som idag står Haver & Boeckers fotooptiska analyseringssystem för den nyaste tekniken.

Det patenterade mätförfarande HAVER CPA används för analysering av kornstorlek och kornform hos torra och icke agglomererande partiklar ur siktmaterial inom området 10um – 400um.

Utrustad med Havers motsvarande periferiapparater kan detta mätsystem användas i laboratorie-, teknik- eller online versioner inom de flesta branscher.

CPA teknologi kan används vid analysering av både grövre och finare material: grus, sand, koks, kol, blästermedel, platsgranulat, träspån, produkter från kemisk och farmatologisk industri, konstgödsel, livsmedel och mycket annat.

Resultaten från en CPA är absolut jämförbar med konventionell siktanalysering men ger en rad avgörande fördelar: hög reproducerbarhet av mätresultaten, enorm tidsvinst, kompletterande information om kornform och antalet partiklar liksom låga driftkostnader genom en teknologi med minimalt underhållsbehov.

En ytterligare fördel ligger i mångfalden i partikelanalyseringar. Mätning och lagring av uppgifter för enstaka partiklar möjliggör utvärdering av de mest olika kornformer hos varje enskild partikel eller av de statistiska medelvärdena i fria,valbara kornstorleksklasser. Alla partiklar i ett prov, som ligger inom mätområdet, analyseras och kan vid behov även räknas.