Om Derma

Den ursprungliga verksamheten startades utav Hansi Hauser redan 1938. Namnet Derma kommer från ordet Dermatologi (läran om huden) då inriktningen var att framställa skönhetsmedel.

1947 startades AB Derma utav Hans Hauser och antog nuvarande verksamhetsinriktning. I mitten av 50- talet expanderade företaget under ledning av Werner Gronowitz.

Idag arbetar vi i huvudsak med 3 st verksamhetsområden; Metall och syntetdukar, plast detaljer till industrin samt Arkitekturväv där vi vänder oss till Arkitekter och Byggherrar.

Vi vänder oss till en bred målgrupp och har i dag kunder inom de flesta segment. En stor sektor är industrin med behov av sil, sikt och filter. Bl a har vi tagit fram filter för rening av radioaktivt vatten.

Tredje generationen, Peter Gronowitz, sköter idag företaget som består av totalt 6 heltidsanställda, inkl service- , kontors- och lagerpersonal.

Vårt kontor och lager är beläget i Gråbo, Lerums kommun