Infästning för siktdukar

Tvärspända

Siktduk med spännfalsar spänns upp tvärs mot flödesriktningen. Där material påföres sikten kan siktduk med extra grov tråd användas. Att byta siktduk hos en-, två-, eller tredäckade maskiner är inget problem, eftersom endast den skadade siktduken måste lyftas ur. Spännskruvarna på maskinens yttersida kan enkelt efterdras, då de är lättåtkomliga.

Hos tvärspända maskiner tjänar spännskenorna även som förslitningsskydd. För att inga underkorn skall produceras, bör spännkanternas skänklar vara kortare än spännskenorna.

Längsspända

I längsspända maskiner kan siktdukens yta användas fullt ut till ytterkanterna. Det blir inga tätningsproblem vid siktdukens anslutning mot siktlådan, så inga överkorn kan passerar där.
För vissa maskintyper kan utefter siktdukens långsidor som extra tätning sidkantlister i gummi eller silikon, typ läpptätning, monteras.

Mått och toleranser (DIN ISO 14315)

Tvärspända: Spa = yttre spännmått, utvändigt mått över spännkanten.
Tolerans: +0 / -(8+d) mm
Längsspända: Spi = inre spännmått, mått mellan spännkanterna.
Tolerans: + (8+d) / -0 mm
Spia = inre spännmått, från den inre spännkanten till den plana spännkantens ytterkant.
Tolerans: +(8+d) / -0 mm

Längs- och tvärspända:

Fl = falslängd (spännkantens längd)
Tolerans: +0 / -(5+2d) mm
P = spännkantens parallellitet
Tolerans: +/-4 mm på 1000 mm längd