Komplett siktningssytem

Vaför siktning med Ultraljud?

 • Ger effektivare siktning av pulver vid skiljegräns 300um
 • Förbättrar flöde genom sikten
 • Främjar nedbrytning av agglomerat
 • Reducerar andelen överkorn
 • Leder till ständig rensning av siktduken

Hur fungerar ultraljudssiktning?

Elektrisk energi omvandlas genom generatorn till högfrekvent energi och sedan genom konvertern till mekanisk energi. Ljudvågorna försätter siktramen eller ljudledaren i högfrekventa svängningar. Dessa svängningar aktiverar siktduken och fördelas jämt där. Siktdukens svängningar reducerar friktionen mellan siktmassan/kornen och siktduken. Detta minskar tendensen till igensättning och ökar därmed flödet igenom.

Siktningssystemen Haver-Artech skräddarsys för befintliga siktanläggningar och läggs ut som koncept ”stort eller litet siktsystem”. De betecknas LSS (stort) respektive SSS (litet).

De består av följande komponenter:

 1. uppspänd siktduk på ram
 2. generator
 3. ultraljudkonverter
 4. ingående ledare för ljud
 5. ljudledare till ram med siktduk
 6. avskärmad HF-kabel eventuellt stödelement