Ultraljudsiktramar med Artechfrekvensvariation

För alla slags siktmaskiner levererar Haver&Boecker färdiga siktramar individuellt utrustade med Artech ljudledningssystem och med precist uppspänd siktduk i rostfritt.
Befintliga siktramar kan i efterhand utrustas med motsvarande system.
Runda siktramar upp till diameter 2.650mm
Rektangulära ramar upp till 2.650 x 3.100 mm

Därutöver erbjuder vi och Haver&Boecker uppspänningsservice för de siktramar, som ni redan har i drift. Ni skickar in era siktramar till oss, så ombespänner vi dessa på nytt enligt era önskemål.
En optimal uppspänning av siktduken och en individuell anpassning till ultraljudsystemet enligt kundens önskemål är utslagsgivande för maximal livslängd och bästa möjliga sikt-resultat.
De av Haver&Boecker utvecklade spännbord och utrustning garanterar en tillförlitlig och jämn uppspänning av siktduken. Protokoll med uppmätta uppspänningsvärden kan erhållas på begäran.

Anpassning vid montage

Allt efter siktramens utseende, siktmaterial och maskin göres ett individuellt anpassat montage av ultraljudsystemet mot siktramen, så att optimalt siktresultat och lång hållbarhet uppnås.