Enkelväv

Vävar för alla typer av siktning från vått till tort maskvidd från 20 um – 250 um.