Enkelväv

Långmaska

Kvadratmaska

Bredmaska

Punktsvetsat galler Form F

Enkelbindning

Egla galler form E

Egla galler Form E

Doka galler form C